Team Practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen

Practor Gezondheid, Sport en Bewegen
mfix@landstede.nl

 

Dr. Marieke Fix, Practor

Marieke Fix is opgeleid als bewegingswetenschapper en docent LO, ze werkt bij de opleiding Sport en Bewegen en promoveerde in 2018 op een proefschrift met als titel: “The footballstadium as classroom”. In dit onderzoek richtte zij zich op het creëren van aansprekende sportieve leeromgevingen voor jongeren uit het mbo.  

Marieke werkte daarna als postdoctoraal onderzoeker aan de Rijksuniversiteit in Groningen en is op dit moment practor van het Practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen. Haar onderzoeksgroep houdt bezig met vraagstukken rondom gezondheid en welzijn van jongeren in het mbo. Zowel in hun persoonlijk leven als in hun toekomstige professie. 

Drs. Stijn Soeters

Stijn Soeters werkt als docent bij het team Verzorgende IG van Landstede MBO in Zwolle en – sinds november 2021 – bij het practoraat. Stijn is opgeleid tot psycholoog. Na zijn studie is hij onder andere werkzaam geweest als verzuim- en re-integratiespecialist.

In deze functies heeft hij mogen ervaren hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Stijn is vooral geïnteresseerd in de psychische en sociale factoren die van invloed zijn op gezondheid en bewegen. Op dit moment onderzoekt hij hoe we er als school voor kunnen zorgen dat studenten meer gaan bewegen.

Docentonderzoeker
ssoeters@landstede.nl

Kimberly Spijker 

Kimberly is in september 2021 gestart bij het practoraat als stagiair voor de opleiding
Youth 0-21 Society and Policy van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft haar
onderzoek gericht op hoe jongerenparticipatie in leefstijlonderzoek vorm kan krijgen.
Haar masterscriptie richt zich op de percepties van jongeren op hun leefstijl. 

Sinds februari 2022 is Kimberly bij het practoraat werkzaam als onderzoeker. Zij is met name geïnteresseerd in hoe jongeren actief betrokken kunnen worden bij onderzoek en beleidsvorming en hoe interventies en beleid zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van jonge mensen.

Ailina van de Werfhorst (MSc)

In 2018  maakte Ailina van de Werfhorst de stap van het werken als MSc (Geriatrie)fysiotherapeut naar het onderwijs. Ze geniet enorm van haar werkzaamheden als docent, het contact met de studenten, het overdragen van kennis, het coachen en het begeleiden van de studenten tot beginnende beroepsbeoefenaars. Als fysiotherapeut is ze bekend met de gevolgen van een inactieve leefstijl, ze schrok van het feit dat studenten en collega's zo weinig bewegen gedurende een werk- of schooldag. Gezien de effecten van bewegen op het leren, zou ze dit weinige bewegen willen veranderen of in ieder geval een bepaald bewustzijn creëren.  

Als docentonderzoeker bij het Practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen komt haar passie voor bewegen, onderzoek doen naar het effect van een activiteit en het onderwijs samen. Het is voor haar een uitdaging om met de andere collega's van het practoraat uitvoering te geven aan de verschillende programmalijnen en persoonlijk verder te ontwikkelen in het doen van onderzoek. Binnen het practoraat is Ailina vooral bezig met het thema Positieve Gezondheid als onderdeel van het programmalijn ‘Leefstijl als preventie voor gezondheid’.  

Docentonderzoeker
averhoek@landstede.nl