Team Practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen

Steven Balstra
Steven werkt als docent bewegingsonderwijs op het Thomas a Kempis College in Zwolle. Naast zijn werkzaamheden als docent studeert hij de master ’Sport- en Beweeginnovatie’ aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Binnen zijn innovatieproces richt hij zich tot het motiverend leerklimaat in het bewegingsonderwijs. Deze master probeert hij dit schooljaar af te ronden.  

Binnen het practoraat is Steven met name geïnteresseerd in het in beweging krijgen van kinderen en jongeren in en buiten school. Op dit moment start hij met een onderzoek rondom autonomie in het bewegingsonderwijs. Het is zijn doel om kinderen en jongeren te stimuleren voor een leven lang bewegen. 

Steven Balstra
Onderzoeker

sbalstra@thomasakempis.nl

Dr. Marieke Fix
Practor Gezondheid, Sport en Bewegen
mfix@landstede.nl

 

Dr. Marieke Fix
Marieke Fix is opgeleid als bewegingswetenschapper en docent LO, ze werkt bij de opleiding Sport en Bewegen en promoveerde in 2018 op een proefschrift met als titel: “The footballstadium as classroom”. In dit onderzoek richtte zij zich op het creëren van aansprekende sportieve leeromgevingen voor jongeren uit het mbo.  

Marieke werkte daarna als postdoctoraal onderzoeker aan de Rijksuniversiteit in Groningen en is op dit moment practor van het Practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen. Haar onderzoeksgroep houdt bezig met vraagstukken rondom gezondheid en welzijn van jongeren in het mbo. Zowel in hun persoonlijk leven als in hun toekomstige professie. 

Annemie Scherpenzeel
Annemie is sinds 2022 werkzaam als docent bij Pedagogisch Werk en als onderzoeker bij het practoraat. Ze heeft veertien jaar gewerkt als vakleerkracht bewegingsonderwijs en vier jaar als buurtsportcoach bij SportService Zwolle. Dit jaar heeft ze haar master Lichamelijke Opvoeding en Sportpedagogiek afgerond, waar ze met haar thesis de percepties van kinderen op één school ten aanzien van de beweeginterventie; het ‘2+1+2 beweegconcept’ heeft getracht te achterhalen.

Annemie vindt het interessant om zich bezig te houden met vraagstukken die gaan over het actief krijgen en houden van kinderen en jongeren doormiddel van een goed en passend beweegaanbod, met daarnaast oog houdend voor de (andere) aspecten van Positieve Gezondheid. Hierbij vindt ze het van belang dat de meningen, ervaringen en percepties van kinderen en jongeren meegenomen worden in onderzoek en bij een eventueel bijpassend vervolg hierop in de praktijk. Binnen het practoraat gaat Annemie zich vooral bezighouden met de monitoring van Fit For Life en een onderzoek wat zich richt op de percepties van jongeren van verschillende opleidingen binnen Landstede, op een gezonde leefstijl.

Annemie Scherpenzeel
Onderzoeker

ascherpenzeel@landstede.nl

Drs. Stijn Soeters
Stijn Soeters werkt als docent bij het team Verzorgende IG van Landstede MBO in Zwolle en – sinds november 2021 – bij het practoraat. Stijn is opgeleid tot psycholoog. Na zijn studie is hij onder andere werkzaam geweest als verzuim- en re-integratiespecialist.

In deze functies heeft hij mogen ervaren hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Stijn is vooral geïnteresseerd in de psychische en sociale factoren die van invloed zijn op gezondheid en bewegen. Op dit moment onderzoekt hij hoe we er als school voor kunnen zorgen dat studenten meer gaan bewegen.Drs. Stijn Soeters

Docentonderzoeker

ssoeters@landstede.nl

Sanne Weijschede
Onderzoeker
sweijschede@landstede.nl

Sanne Weijschede
Sanne is sinds 2022 werkzaam als teamlid van het practoraat. Ze is haar loopbaan begonnen bij Sportbedrijf Deventer en was daar combinatiefunctionaris bij vijf scholen. Daarna heeft Sanne zes jaar bij SportService Zwolle gewerkt als buurtsportcoach en coördinator van verschillende uitvoerende teams waarbij het activeren en in aanraking komen met een bewegelijk, gezonde en actieve leefstijl centraal stond. Naast haar werk als buurtsportcoach is Sanne een aantal jaar actief geweest als THINK-trainer op VO- en MBO scholen. Bij THINK op school staat “leren nadenken” over sociaal emotionele thema’s centraal. Het gaat hierbij niet over de kennis van het probleem (bijv. radicalisering, sexting, pesten of actieve leefstijl) maar de preventieve aanpak om jongeren sterker te maken in hun eigen keuzes.

Binnen het practoraat gaat Sanne zich bezighouden met het onderzoeken hoe de beweeg- en sportparticipatie van jongeren in het VMBO duurzaam kan worden vergroot zodat ze ook op latere leeftijd actief blijven. 

Naast het werk bij het practoraat werkt Sanne bij Hogeschool KPZ als projectleider Studenten Vitaliteit en Welzijn. Met als doen om de studenten meer te faciliteren in behoeftes rondom het thema.