Landstede Groep als werkgever

Bij Landstede Groep verwachten we veel van onszelf en elkaar. Vanuit onze gedeelde waarden geven we dagelijks invulling aan onze maatschappelijke opdracht. We dragen bij aan een samenleving waarin iedereen erbij hoort en mensen verantwoordelijkheid willen dragen voor zichzelf, hun leefgemeenschap, de samenlevingen de wereld om hen heen. Daarom hebben we de ruimte om ons te ontwikkelen en steeds waardevol en succesvol te zijn in ons vakgebied of daarbuiten. We ondersteunen elkaar om duurzaam inzetbaar te blijven en bouwen aan een cultuur waarin we voortdurend van en met elkaar leren.

 

We bieden:

Ruimte voor talentontwikkeling

 • Tijd en budget voor professionalisering, scholing, innovatiedagen, trainingen

Fit & Sportief voor medewerkers

 • Gratis werken aan je gezondheid

  • Gratis fitnessen in Harderwijk en Raalte
  • Gratis zwemmen in Harderwijk en Zwolle
 • Beleef Landstede Hammers; gratis naar de thuiswedstrijden van Landstede Hammers.
 • We stimuleren medewerkers om op de fiets naar het werk te komen door ons fietsplan en deelname aan de pilot SpitsFietsen

 Aandacht voor zingeving

 • Vieringen
 • Ruimte voor reflectie en het gesprek met elkaar

En meer...

 • Collectieve zorgverzekering (Ohra, Unive, Pro Life, VGZ, Zilveren Kruis Achmea, Centraal Beheer)
 • Diverse verlofregelingen (ouderschapsverlof, mantel-/zorgverlof)