Onderzoeksproject 

Het sportpark als klaslokaal: hybride leerplekken in de sport

De opleiding Sport & Bewegen heeft nieuwe manieren van onderwijs geïntegreerd in haar onderwijs, namelijk lesgeven op een sportpark. Na een tijdje uitproberen, wilde de opleiding inzichtelijk maken wat er precies gebeurde en wat de meerwaarde was van de ‘buitenschoolse’ plekken. Het practoraat heeft drie sportparken onderzocht op de thema’s: stakeholders, type activiteiten, doel, rollen en taken, en verbinding met het onderwijs op school. Hoewel het doel voor alle plekken hetzelfde was, zagen de plekken er in de praktijk anders uit. De opleiding heeft een plan geschreven om een eenduidige lijn te krijgen in dit ‘buitenschoolse’ onderwijs en de buitenschoolse plekken beter te borgen in het ‘schoolse’ onderwijs.