Nevenfuncties

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht

 

Breun Breunissen (Voorzitter)

• Lid Dagelijks Bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta
• Lid Raad van Toezicht Stichting 2Switch (Kringloopbedrijf in Gelderland, Overijssel en Limburg)
• Voorzitter Belanghebbenden Orgaan Arcadis Kring en VBO bij Het nederlandse pensioenfonds
• Penningmeester Stichting Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij in Overijssel
• Lid Bestuur Stichting Cultureel Erfgoed KNHM-Arcadis

Wieb Boerma

• Docent/coach Christelijke Hogeschool Ede
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sprank
• Vice - Voorzitter Raad van Toezicht IJsselheem

Peter Bosma

Lid Raad van Toezicht Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland
• Voorzitter Raad van Toezicht Christelijk College Nassau Veluwe te Harderwijk

Fenna Eefting

• Bestuurslid Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle
• Voorzitter bestuur Werk Gevers Vereniging Zorg en Welzijn Oost Nederland
• Bestuurslid Stichting Regio Plus (Landelijk koepelorganisatie WGV zorg en welzijn
• Lid Bestuurscommissie Strategie en Marketing (Revalidatie Nederland)
• Lid Bestuurlijke Tafel / Zorgtafel Regio Zwolle
• Directeur eigenaar adviesbureau Fenomen(t)aal

Sam Terpstra

• Lid Raad van toezicht Gelder Veste Vorden
• Lid adviesraad NSO/CNA, Amsterdam
• Lid Monitor Commissie PO-raad, Utrecht
• Kerndocent leergang "Leidinggeven in onderwijsbestuur" , AOG School of Management, Groningen
• Lid Jury Windesheim’s beste, Zwolle
• Voorzitter PvdA afdeling Zutphen-Warnsveld
• Voorzitter RvT Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk, Doorn

Rieke de Vlieger

• Voorzitter Sectoraal Advies College Hoger Agrarisch Onderwijs.

Ton de Winter

• Lid Raad van Toezicht De Waerdenborch te Holten