Nevenfuncties

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht

 

Sam Terpstra

 • Voorzitter Raad van Toezicht Scholengroep GelderVeste Vorden
 • Voorzitter Raad van Toezicht Protestantse Stichting Diaconale vakanties, Driebergen
 • Voorzitter Overlegraad PO-VO, Utrecht
 • Lid bestuur st. Trainees in Onderwijs, penningmeester, Driebergen.
 • Voorzitter PvdA afdeling Zutphen-Warnsveld.
 • Lid Commissie Goed bestuur VO, Utrecht
 • Voorzitter bestuur St. Vrienden van de Martinuskerk, Warnsveld
 • Lid Programmaraad VTOI-NVTK.

Fenna Eefting 

 • Bestuurslid Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle
 • Voorzitter bestuur Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland
 • Directeur/eigenaar Adviesbureau Fenomen(t)aal
 • Lid Bestuurscommissie Informatiebeleid en Marketing, Revalidatie Nederland
 • Lid Bestuurlijke Tafel / Zorgtafel Regio Zwolle
 • Lid Bestuur Zorgnetwerk AntiBioticaResistentie (ABR), Euregio Zwolle
 • Lid Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), Regio Zwolle

Peter Bosma

 • Geen

Jolanda van Zanen

 • Lid Raad van Advies NEN
 • Voorzitter Bestuur GOA Infra Opleidingen

Wieb Boerma (adviseur)

 • Docent/coach Christelijke Hogeschool Ede

Ardin Mourik

 • Geen

Mariska Roeters 

 • Voorzitter Raad van Toezicht bij Stichting Quadraten