Nevenfuncties

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht

 

Sam Terpstra (voorzitter)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Scholengroep GelderVeste Vorden
 • Voorzitter Raad van Toezicht Protestantse Stichting Diaconale vakanties, Driebergen
 • Voorzitter Overlegraad PO-VO, Utrecht
 • Lid bestuur st. Trainees in Onderwijs, penningmeester, Driebergen.
 • Voorzitter PvdA afdeling Zutphen-Warnsveld.
 • Lid Commissie Goed bestuur VO, Utrecht
 • Voorzitter bestuur St. Vrienden van de Martinuskerk, Warnsveld
 • Lid Programmaraad VTOI-NVTK.

Fate Basit: geen

Vanessa Gall:

 • Bestuurslid Zwolse Kring van Ondernemers
 • Wenshaler Make-a-Wish

Ardin Mourik

 • Lid Raad van Toezicht Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam e.o. (voorzitter onderwijscommissie)

Gea Oord:

 • Lid Raad van Toezicht van WijZijnGerrit, Locatie Drachten
 • Eigenaar en Directeur van Quintens. Consultancy, coaching en Interim-Management

Mariska Roeters 

 • Voorzitter Raad van Toezicht bij Stichting Quadraten

Jolanda van Zanen

 • Lid Raad van Advies NEN
 • Voorzitter Bestuur GOA Infra Opleidingen