Nevenfuncties

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht

 

Breun Breunissen (Voorzitter)

 • Lid Algemeen Bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Lid Raad van Toezicht Stichting 2Switch Kringloopbedrijf in Gelderland, Overijssel en Limburg)
 • Voorzitter Raad van Advies Databank Kennis=Markt BV te Meppel
 • Lid Bestuur Stichting Pensioenfonds Arcadis Nederland
 • Voorzitter Belanghebbenden Orgaan ArcadisKring bij Het nederlandse pensioenfonds
 • Penningmeester Stichting Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij in Overijssel
 • Lid Bestuur Stichting Cultureel Erfgoed KNHM-Arcadis

Wieb Boerma

 • Docent/coach Christelijke Hogeschool Ede
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sprank
 • Lid Raad van Toezicht IJsselheem

Rieke de Vlieger

 • Voorzitter Sectoraal Advies College Hoger Agrarisch Onderwijs

Fenna Eefting

 • Bestuurslid Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle
 • Lid Raad van Inspiratie De Nieuwe Hanze Unie Zwolle
 • Voorzitter bestuur Werk Gevers Vereniging Zorg en Welzijn Oost Nederland
 • Bestuurslid Stichting Regio Plus (Landelijk koepelorganisatie WGV zorg en welzijn) (vanaf 1 september 2017)
 • Lid Bestuurscommissie Informatiebeleid en Marketing (Revalidatie Nederland)
 • Lid Bestuurlijke Tafel / Zorgtafel Regio Zwolle
 • Directeur eigenaar adviesbureau Fenomen(t)aal

Peter Bosma

 • Lid Raad van Toezicht Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland
 • Voorzitter Raad van Toezicht Christelijk College Nassau Veluwe te Harderwijk

Ton de Winter

 • Lid Raad van Toezicht Scholengemeenschap Waerdenborch te Holten

Sam Terpstra

 • Lid Raad van toezicht Gelder Veste
 • Lid adviesraad NSO/CNA, Amsterdam
 • Kerndocent leergang "Leidinggeven in onderwijsbestuur" , AOG School of Management, Groningen
 • Lid Jury Windesheim’s beste, Zwolle