Informatiepagina coronavirus

Landstede Groep houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Hieronder de aangescherpte maatregelen die wij in ieder geval tot en met 6 april hanteren. Deze sluiten aan bij de maatregelen die op 15 maart zijn afgekondigd door de ministers Bruins en Slob. Mocht de overheid met nieuwe maatregelen komen, dan leest u hier hoe Landstede Groep daarmee omgaat.

Instructievideo's voor leerlingen, studenten en docenten VO en mbo op:

Digitaal klaslokaal: alle informatie over online samenwerken en afstandsleren

Nieuwe informatie coronamaatregelen Landstede Groep volgt uiterlijk donderdagmorgen

Dinsdagavond 31 maart is er een persconferentie van de minister-president gepland met betrekking tot het kabinetsbesluit over een mogelijke verlenging en eventuele aanpassing van corona-maatregelen. 

Woensdag overleg MBO- en VO-Raad met de minister van OCW…
Woensdag vindt overleg plaats tussen MBO- en VO-Raad met de minister van OCW. In dat overleg gaat het om de vraag wat de aangekondigde kabinetsbesluiten betekenen voor de onderwijssector.

… uiterlijk donderdagochtend volgt meer informatie
De onderwijssector wil graag zo veel mogelijk gezamenlijk optrekken. Dat vraagt even tijd voor afstemming. Daarom kiezen we ervoor niet dinsdag(avond) direct te reageren op de persconferentie. Uiterlijk donderdagochtend informeren we u over wat de (nieuwe) maatregelen betekenen voor het onderwijs binnen Landstede Groep. Zoals gebruikelijk ontvangt u deze informatie via de school.

24 Maart: Geen examens in schoolgebouwen tot en met 6 april 

Alfa-college, Noorderpoort, Drenthe College, Landstede Groep, Terra en ROC Menso Alting hebben samen besloten om alle examens in schoolgebouwen tot en met 6 april op te schorten. Er wordt gezamenlijk een time-out in acht genomen. 

Vanochtend heeft het kabinet besloten dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs dit schooljaar niet plaatsvinden. Dit besluit volgt op de nadere gedragsregels die gisteren door het kabinet tijdens de persconferentie zijn afgekondigd. Daarnaast heeft de MBO Raad ook een gewijzigd standpunt ingenomen ten aanzien van examinering.   

Examens mbo 
De genoemde ROC’s hebben daarom op basis van adviezen van de overheid en de MBO Raad het volgende besluit genomen: 

  • Alle generieke en praktijkexamens in groepen en gebouwen worden met ingang van 25 maart opgeschort tenminste t/m 6 april 2020. Dit geldt ook voor de VAVO examens 
  • Kleinschalige praktijkexamens op bpv-locaties kunnen eventueel doorgaan binnen de richtlijnen van het RIVM.  
  • Online examinering kan doorgaan en krijgt de komende weken verder vorm.   

Examens voortgezet onderwijs
De overheid heeft besloten dat de centrale eindexamens voor het voortgezet onderwijs niet doorgaan. Leerlingen die slagen ontvangen een volwaardig diploma, zodat de doorstroom naar een vervolgopleiding is gewaarborgd. Verder geldt dat er zo veel mogelijk afstandsonderwijs wordt gegeven. Daarnaast worden toetsen bij voorkeur en waar mogelijk ook op afstand afgenomen. De maatregel betekent dat de schoolgebouwen van Landstede Groep alleen opengaan om (binnen de richtlijnen van het RIVM) toetsing te verzorgen die alleen op locatie kan plaatsvinden. Rond 6 april wordt een nadere uitwerking van de minister verwacht, waarin ook aandacht is voor een aangepaste slaag- en zakregeling. Daarover worden leerlingen en hun ouders te zijner tijd geïnformeerd.  

Onderwijs op afstand
Wij krijgen hiermee ruimte om de komende weken het afstandsonderwijs verder in te richten én te kijken hoe examinering de komende maanden mogelijk is, vooral ook in de beroepspraktijk. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM.  

Contact
We kunnen ons voorstellen dat er met name bij studenten, leerlingen en ouders ongerustheid is over de komende periode. Houd www.landstedegroep.nl/coronavirus in de gaten voor de meest actuele informatie. Studenten/leerlingen die aanvullende vragen hebben, kunnen terecht bij hun mentor/ coach.  

Brieven naar ouders / verzorgers, studenten / leerlingen over examinering:

18 maart: Onderwijs op afstand

In deze onzekere tijden willen we ervoor zorgen dat studenten en leerlingen toch les kunnen krijgen en zo weinig mogelijk vertraging oplopen. Daarom hebben we de afgelopen dagen hard gewerkt aan onderwijs op afstand.

Onderwijs op afstand start uiterlijk maandag 23 maart
Aankomende dagen doen we er alles aan om uiterlijk maandag 23 maart te starten met onderwijs op afstand. We houden daarbij het normale lesprogramma zo veel mogelijk aan. Via de mentor of coach volgt deze week het programma en de definitieve informatie over onderwijs op afstand.

Microsoft Teams voor onderwijs op afstand
In Magister, EduArte en eTo zijn opdrachten, planning en resultaten nog steeds terug te vinden. Voor het volgen van online lessen wordt Microsoft Teams (MS Teams) gebruikt. MS Teams kan eenvoudig zelf geïnstalleerd worden op de pc, laptop of tablet.

Instructievideo's voor leerlingen, studenten en docenten VO en mbo op: 
Digitaal klaslokaal: alle informatie over online samenwerken en afstandsleren

Brieven naar ouders / verzorgers, studenten / leerlingen over onderwijs op afstand en examinering:

17 maart: Werkgroepen druk bezig om onderwijs en werk goed vorm te geven

Landstede Groep wil ervoor zorgen dat leerlingen en studenten ook in deze onzekere tijden onderwijs kunnen volgen en zo weinig mogelijk studievertraging oplopen. Daarnaast is het belangrijk dat ook medewerkers de aankomende tijd hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Er is een aantal werkgroepen gestart dat met verschillende onderwerpen aan de slag gaat om met richtlijnen te komen, waaronder Online leren en werken / onderwijs op afstand en Examinering.

Uiterlijk woensdag 18 maart 16.00 uur meer informatie
De uitkomsten van het denkwerk van deze werkgroepen worden vertaald in richtlijnen. Deze richtlijnen worden uiterlijk woensdag a.s. om 16.00 uur gedeeld met studenten, leerlingen, ouders en medewerkers. Daarmee verwachten we de meeste vragen te beantwoorden.

Houd deze corona informatiepagina in de gaten. 

15 maart: Geen lessen op locatie, medewerkers wel naar het werk

De medewerkers van Landstede Groep hebben zich de afgelopen week hard ingezet om het onderwijs op onze scholen / locaties, ondanks alle onzekerheden, toch mogelijk te maken. Nu duidelijk is geworden dat de regering toch overgaat tot sluiting van alle scholen heeft het College van Bestuur zojuist besloten:

  1. Vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april a.s. vinden er geen lessen meer plaats op onze scholen/locaties;
  2. (School)examens in het mbo en vo zijn opgeschort tot nader bericht;
  3. Daar waar mogelijk gaan scholen / locaties het onderwijs online of in een andere vorm aanbieden (afstandsleren). Leerlingen en studenten worden hierover geïnformeerd;
  4. De gebouwen blijven open voor medewerkers en kinderen van ouders / verzorgers in cruciale beroepen.

In deze tijd ligt er een speciale maatschappelijke opgave voor onze studenten en medewerkers. We onderzoeken de mogelijkheden om medewerkers en studenten in te zetten in de cruciale beroepsgroepen zoals de gezondheidszorg, kinderopvang en educatie om deze draaiende te houden. Leraren en personeel zijn nodig op school, bijvoorbeeld voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.

De gezondheid van onze leerlingen, studenten en medewerkers staat natuurlijk voorop. We vragen iedereen daarom alert te blijven op de eigen gezondheid. Laten we met elkaar proberen verspreiding van corona te voorkomen.  

Houd www.landstedegroep.nl/coronavirus in de gaten voor de meest actuele informatie.

Brieven naar ouders / verzorgers, studenten / leerlingen:

Informatie externe websites: