15 maart: Geen lessen op locatie

De medewerkers van Landstede Groep hebben zich de afgelopen week hard ingezet om het onderwijs op onze scholen / locaties, ondanks alle onzekerheden, toch mogelijk te maken. Nu duidelijk is geworden dat de regering toch overgaat tot sluiting van alle scholen heeft het College van Bestuur zojuist besloten:
  • Vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april a.s. vinden er geen lessen meer plaats op onze scholen/locaties;
  • (School)examens in het mbo en vo zijn opgeschort tot nader bericht;
  • Daar waar mogelijk gaan scholen / locaties het onderwijs online of in een andere vorm aanbieden (afstandsleren).
  • Leerlingen en studenten worden hierover ge├»nformeerd;
  • De gebouwen blijven open voor medewerkers en kinderen van ouders / verzorgers in cruciale beroepen.

In deze tijd ligt er een speciale maatschappelijke opgave voor onze studenten en medewerkers. We onderzoeken de mogelijkheden om medewerkers en studenten in te zetten in de cruciale beroepsgroepen zoals de gezondheidszorg, kinderopvang en educatie om deze draaiende te houden. Leraren en personeel zijn nodig op school, bijvoorbeeld voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.

De gezondheid van onze leerlingen, studenten en medewerkers staat natuurlijk voorop. We vragen iedereen daarom alert te blijven op de eigen gezondheid. Laten we met elkaar proberen verspreiding van corona te voorkomen.

Houd www.landstedegroep.nl/coronavirus in de gaten voor de meest actuele informatie.

Informatiepagina Coronovirus