Onderzoekslijnen en Projecten

Onderzoekslijnen en Projecten

Breed oriënteren is prima, maar praktijkonderzoek vraagt ook een focus. Om te zorgen dat het practoraat een duidelijke identiteit ontwikkelt, is ervoor gekozen om een aantal onderzoekslijnen vast te stellen waar de onderzoekers zich op zullen concentreren. Deze onderzoekslijnen zijn opgesteld op basis van:

  • Actuele kennis en onderzoeksresultaten op het gebied van gezondheid, sport en bewegen. Onder andere de zorgen om zitgedrag van jongeren en toenemend overgewicht.
  • Veranderende werkvelden in gezondheid, sport en bewegen voor de mbo-professional.
  • De opkomst van technologie in zorg, welzijn en sport.
  • De noodzaak dat mbo-professionals zelf het goede voorbeeld geven in hun werk met patiënten, cliënten en kinderen.
  • Het strategisch beleid van Landstede Groep.

De onderzoekslijnen zijn een startpunt en niet bedoeld om thema’s, samenwerkingen of activiteiten per definitie uit te sluiten.

In de toekomst zullen de onderzoekslijnen zich hoogstwaarschijnlijk (door)ontwikkelen naar aanleiding van maatschappelijke veranderingen en/of theoretische kennisontwikkeling. Daarmee hebben de onderzoekslijnen de functie van een richtingaanwijzer en bieden ze houvast bij het verwoorden en beschrijven van de inhoudelijke focus.

Een overzicht van de verschillende onderzoekslijnen en -projecten van het Practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen is hieronder weergeven.