Voorkomen van voortijdig schoolverlaten? Paspoort voor Succes

3 juli 2023
1-op-20 van de jongeren tussen 12 en 23 jaar, gaat zonder startkwalificatie van school. Daardoor maken zij minder kans op de arbeidsmarkt. Om jongeren de beste start te geven voor hun toekomst, hebben overheid, scholen en gemeenten de handen in elkaar geslagen. RMC-regio’s IJssel-Vecht en NoordWest Veluwe hebben in dit kader het Paspoort voor Succes ontwikkeld – voor alle jongeren.


Verschillende redenen om te stoppen met school

Vaak is het een samenloop van omstandigheden. Maar de meest bekende redenen zijn: een verkeerde studiekeuze, liever geld willen verdienen dan op school zitten, persoonlijke en mentale problemen, een leerbehoefte die niet gezien wordt, een mismatch aan verwachtingen tussen school en student. Met veel van deze ‘problemen’ kunnen jongeren geholpen worden, door voor de start van de opleiding met ze in gesprek te gaan.

Nadenken over je toekomst, dat begint op het voortgezet onderwijs

Jannette Klaver is als programmaleider met een werkgroep van een aantal vo-scholen en alle mbo's uit de regio gestart met het ontwikkelen van het Paspoort voor Succes. 'Samen zijn we gekomen tot een methode om positief met jongeren in gesprek te gaan tijdens de loopbaanoriëntatie (LOB) op het voortgezet onderwijs, om hen voor te bereiden op de stap naar het mbo of werk', vertelt ze.

'Het doel is om jongeren na te laten denken over wie ze zijn, om ze in gesprek met hun mentor, docenten en ouders of verzorgers zichzelf beter te leren kennen. Welke vaardigheden ze goed in zijn, hoe ze zelf hun toekomst zien en welke opleiding daarbij past. Maar ook of ze vanuit school iets nodig hebben om er een succes van te kunnen maken, bijvoorbeeld een groter scherm, minder prikkels of vaker een gesprek met de mentor.'

Een warme overstap naar het mbo of voor start werk

Voorheen stuurde de mentor in de meeste gevallen een overdracht naar het mbo. Dit was in de meeste gevallen erop gericht om de problematiek rond een leerling over te brengen in plaats van over te brengen waar de leerling goed in is en waar hij eventueel hulp bij nodig heeft. De leerling was hierbij zelf meestal niet betrokken en gaf dus ook niet zijn of haar mening hierover.

Dus zo doen we het nu:

Het gesprek over de toekomst vindt plaats op het voortgezet onderwijs. Om dit gesprek zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de lessen en de informatie die het mbo of het werk nodig heeft, hebben we de warme overstap met het Paspoort voor Succes ontwikkeld. Afhankelijk van welke stap je gaat maken (naar mbo of werk), doorloop je een set vragen. Daarbij worden leerlingen gestimuleerd zoveel mogelijk in gesprek te gaan. Een belangrijk uitgangspunt was dat de jongere eigenaar is en blijft van zijn data.

In de zomer van 2022 hebben we een online tool ontwikkeld, gebruiksvriendelijk voor jongeren, mentoren, decanen, ouders/verzorgers en intakers mbo, de RMC- of werkconsulent van de gemeente. De jongere bepaalt wie er op welk moment toegang heeft, en kan vanuit de online omgeving het Paspoort voor Succes delen met zijn toekomstige mbo of werk.

Derko Slot, programmamanager RMC regio Noordwest Veluwe en betrokken bij Paspoort voor Succes: 'Het is voor het mbo cruciaal te weten hoe de ondersteuning van een leerling op het vo plaatsvond. Ik ben blij dat we nu op een fijne manier deze informatie met elkaar kunnen delen. Inmiddels hebben al meer dan 13.000 jongeren het Paspoort voor Succes ingevuld en gedeeld met het mbo of werk.'

Met het Paspoort voor Succes gunnen we jongeren de beste start op het mbo of werk.


Terug naar nieuws