Producten docentprofessionalisering

Kennis delen

Het practoraat heeft de ambitie om op eigentijdse en toegankelijke wijze kennis over docentprofessionalisering te delen zodat het bijdraagt aan zowel beleidsontwikkeling als aan de onderwijspraktijk van (alle) mbo-organisaties.
Dit wordt gedaan in publicaties voor de praktijk, zoals de Canon Beroepsonderwijs en via sociale media, zoals LinkedIn Practoraat Docentprofessionalisering. Kennis wordt gedeeld middels rapportages, infographics, tools en instrumenten voor de onderwijspraktijk. Daarnaast verzorgt het practoraat workshops en sessies tijdens (online) kennis- en innovatieplatforms, congressen, teamdagen en professionaliseringsactiviteiten. Op vele manieren deelt het practoraat kennis zodat het gaat stromen! Kortom, kennis delen is een belangrijk onderdeel van onze onderzoeksactiviteiten.