Afspraken over schoolkosten

10 juli 2018
De MBO Raad heeft met OCW en de JOB in een ‘servicedocument schoolkosten’ afspraken vastgelegd. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “De afspraken maken helder wie – student of school - waarvoor verantwoordelijkheid is. De scholen maken op basis van dit document met de studentenraad komend studiejaar afspraken, die per opleiding per studiejaar 2019-2020 ingaan.”


In de afgelopen weken heeft de MBO Raad samen met JOB, OCW en de inspectie gewerkt aan het servicedocument schoolkosten. Heerts: “De afspraken over schoolkosten volgen uit het bestuursakkoord dat we in februari sloten met de minister van OCW namens het kabinet. De nu gemaakte afspraken maken in samenhang duidelijk waar ieders verantwoordelijkheid ligt: van de school, de student en het leerbedrijf.”

De minister stuurde vandaag de brief over schoolkosten aan de Kamer. Hierin staat dat de MBO Raad en JOB de scholen en de studentenraden zullen informeren over het beschikbaar komen van het servicedocument. Dit document wordt het komende studiejaar op diverse bijeenkomsten onder de aandacht gebracht van de scholen en de studentenraden. (bron: MBO Raad)

Theo Rietkerk (voorzitter College van Bestuur) was hierover te horen in het NPO Radio 1 Journaal. Hij beantwoordt een aantal vragen over het servicedocument. Het fragment uit het journaal is hierboven te beluisteren (klik op de witte afspeelknop in de oranje cirkel).


Terug naar nieuws