Jaarverslagen 2019 gepubliceerd: Een succesvol jaar met veel goede stappen vooruit

9 juli 2020
De scholen van Landstede Groep hebben in 2019 - vanuit de waarden - gewerkt aan de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Dit vraag om meer dan alleen onderwijs: leren op school is niet alleen voor een diploma, maar voor het leven.


Dat vraagt om veel meer dan kennis en vaardigheden alleen. Jonge mensen moeten als participerende medemensen in de samenleving staan: niet alleen bezig zijn met eigen belang, maar solidair met anderen om hen heen. Onze geïnspireerde professionals, leiden deze jonge mensen op voor een continu veranderende maatschappij.

In 2019 is verder gewerkt aan de Ontwikkelagenda 'Samen Verder' met de gedefinieerde doelen:

  • Verhogen van de kwaliteit van het onderwijs
  • Versterken van de financiële situatie
  • Minder complexe organisatie
  • Werken aan een cultuur van permanente verbetering

Op het gebied van beheersen en verbeteren van de financiën en de onderwijskwaliteit zijn in 2019 stappen vooruitgezet. Dit heeft geresulteerd in een prima beoordeling bij het 4 jaarlijkse onderzoek van de onderwijsinspectie naar de staat van de instelling. Nadrukkelijk is naast het blijvend aandacht geven aan de kwaliteit van onderwijs gewerkt aan de afronding van de herinrichting van de Serviceorganisatie en Bestuursdienst op basis van het inrichtingsdocument.

Kortom: 2019 was een veelbelovend en succesvol jaar met veel goede stappen vooruit voor Landstede Groep.

Bekijk de jaarverslagen per stichting hier.​


Terug naar nieuws