RIF-subsidie voor Zwols mbo- en hbo-initiatief ‘Innovatiecluster Kind en Educatie’

28 mei 2019
Het Innovatiecluster Kind en Educatie in de regio Zwolle heeft een fikse subsidie van bijna anderhalf miljoen euro toegekend gekregen van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) en gaat binnenkort van start. Het door Landstede MBO en mbo Menso Alting Zwolle geïnitieerde project vormt een samenwerkingsverband van onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdzorg en wil door interprofessionalisering werken aan de kwaliteit van de sector en het grote tekort aan professionele medewerkers aanpakken.


Het Innovatiecluster Kind en Educatie is een samenwerkingsverband tussen werkgevers en onderwijs van primair tot hbo in de regio Zwolle. De partners willen door interprofessionele samenwerking beter inspelen op de behoeften van kinderen en hun ouders. Interprofessionalisering betekent dat alle professionals over de grenzen van hun eigen organisatie heen kijken en hun kennis en ervaring met elkaar verbinden. Bijzonder aan het cluster is de samenwerking van mbo met hbo. Die zorgt voor een bredere kennisbasis voor de mbo-instellingen en verbetert het arbeidsmarkt- en doorstroomperspectief voor de mbo-studenten. Zo wordt interprofessioneel leren en werken integraal onderdeel van het volledige opleidingsaanbod voor Kind en Educatie in de regio Zwolle. Het mooie is dat het cluster gebruik kan maken van de ervaringen van de Campus Kind en Educatie en de ontwikkeling van de Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie (PPKE).

Betere aansluiting tussen opleiding en werkveld

De samenwerkende partijen gaan de RIF-gelden van 1.403.164 euro gebruiken om onderwijs te creëren dat inspeelt op de ontwikkelingen in de samenleving en de aansluiting tussen opleiding en werkveld verbetert. Studenten mbo en hbo leren interprofessioneel werken, er worden interprofessionele leerteams in de praktijk ontwikkeld en mbo-studenten kunnen het keuzedeel Interprofessioneel leren en werken volgen.  Docenten, praktijkbegeleiders en mbo- en hbo-teams worden toegerust om de studenten effectief te kunnen begeleiden en kennis te kunnen delen. Daarnaast wordt een kenniscentrum opgericht voor interprofessioneel leren en werken.

Opvallend landelijk voorbeeldproject

Voorzitter Theo Rietkerk van het college van bestuur van Landstede Groep is blij met de toekenning.  ‘Het idee lag er; we waren inmiddels gestart met de campus Kind en Educatie en PPKE. Dankzij het RIF kunnen we nu in vier jaar bereiken waar we normaal tien jaar over zouden doen. Daarbij is de betrokkenheid van het werkveld en de collega-scholen essentieel. Wij hebben wel het initiatief genomen, maar we konden dit voorstel alleen maar indienen dankzij hen.’ Het project is uniek. ‘Het is de enige aanvraag in deze sector in het driejarig bestaan van de RIF-regeling. Dat maakt het een opvallend landelijk voorbeeldproject.’

Het cluster en RIF

Het Cluster Kind en Educatie is een publiek private samenwerking van Landstede MBO, mbo Menso Alting, Deltion College, Hogeschool Viaa, Katholieke Pabo Zwolle, Hogeschool Windesheim en veertien werkgevers in de sectoren primair onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en welzijn: Quo Vadis, Raster, Accrete, Iris, KidsFoundation, SKO, De Kern en WIJZ, Vivente, Veluwse Onderwijsgroep, Travers Doomijn, De Rode Bank, KOO Meppel, Primenius en OOZ.

Regionaal Investeringsfonds mbo

Het ministerie van OCW wil dat het beroepsonderwijs beter op de arbeidsmarkt aansluit. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven. De subsidie wordt verstrekt voor alle activiteiten die voortvloeien uit deze publiek-private samenwerking. Per jaar is er 25 miljoen euro subsidie beschikbaar vanuit het Rijk. De subsidie bedraagt per project ten minste 250.000 euro en ten hoogste 2.000.000 euro. De rijkssubsidie bedraagt één derde deel van de totale begroting van het voorstel voor publiek-private samenwerking.


Terug naar nieuws