Samen Opleiden bij mbo Menso Alting Zwolle: ‘Iedereen is betrokken en enthousiast, dat maakt me trots’

9 juli 2021
Samen Opleiden: onder die paraplu pakken Landstede Groep en Hogeschool Windesheim samen de ontwikkeling en professionalisering op van studenten van de lerarenopleiding, zij-instromers (PDG’ers) én docenten. De komende tijd kijkt ZinMag hoe dit uitwerkt in de praktijk, op de locaties. Deze keer zijn we bij mbo Menso Alting Zwolle.


Bij mbo Menso Alting Zwolle kun je niet om Samen Opleiden heen. Het is de basis van waaruit de school stagiairs en zij-instromers begeleidt. De speciale Werkplaatsen – vergelijkbaar met het vroegere gildeleren – spelen daarbij een belangrijke rol. Een gesprek met een schoolopleider, een werkplekbegeleider en een student van de lerarenopleiding.

 

Lees verder


Terug naar nieuws