Onderzoekslijnen en projecten

Het thema docentprofessionalisering als onderzoeksonderwerp is niet nieuw. Onderzoek, kennis en de dialoog over docentprofessionalisering binnen docententeams en organisaties in het mbo behoeft echter wel veel meer aandacht. Het Practoraat Docentprofessionalisering functioneert als een platform voor praktijkgericht onderzoek, expertise ontwikkeling en netwerk over docentprofessionalisering in het mbo.

Het practoraat werkt samen met anderen aan de kernopdrachten binnen vier onderzoekslijnen:

  • Functieprofiel van de mbo-docent in de toekomst;
  • Gemeenschappelijke taal en dialoog over docentprofessionalisering;
  • Het innoverend vermogen van docenten en teams; 
  • Het onderzoekend vermogen van docenten en teams. 

Naast de onderzoeksactiviteiten bij de vier onderzoekslijnen is het practoraat op verschillende manieren actief betrokken bij diverse lopende onderzoeksprojecten.

Verdieping van de onderzoekslijnen en projecten vind je hieronder.